Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 23006
Zmluvná strana: Veronika Rusnáčková - LIFTEX
Zmluvná strana IČO: 17251605
Predmet zmluvy: medziobdobná prehliadka výťahu
Celková hodnota: 90€
Dátum zverejnenia: 06.04.2023
Dátum podpisu: 11.01.2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader