Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 6153509233
Zmluvná strana: NAY a.s.
Zmluvná strana IČO: 35739487
Predmet zmluvy: digitgálna kamera
Celková hodnota: 429,99€
Dátum zverejnenia: 06.04.2023
Dátum podpisu: 04.01.2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader