Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 2230005
Zmluvná strana: Minet Slovakia s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 36586498
Predmet zmluvy: dodanie internetu za 01/2023
Celková hodnota: 54,80€
Dátum zverejnenia: 06.04.2023
Dátum podpisu: 02.01.2023
Príloha / podpísal: zmluva č. 200420

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader