Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 20220016
Zmluvná strana: Stanislav Žák
Zmluvná strana IČO: 45584575
Predmet zmluvy: oprava havarijného stavu stropu a s tým súvisiace práce na základe vyhodnotenia ponúk verejného obstarania
Celková hodnota: 4800€
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Dátum podpisu: 14.12.2022
Príloha / podpísal: obj.č.122/2022

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader