Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 1001214903
Zmluvná strana: Slovanet, a.s.
Zmluvná strana IČO: 35954612
Predmet zmluvy: paušálny poplatok DSL 15
Celková hodnota: 18€
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Dátum podpisu: 12.12.2022
Príloha / podpísal: zmluva č. DSL 09111165401

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader