Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 362022
Zmluvná strana: Jaroslav Pinkovský autobusová doprava
Zmluvná strana IČO: 45008761
Predmet zmluvy: preprava osob dna 04.12.2022 - projekt Slávnosti zborového spevu 2022
Celková hodnota: 321,10€
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Dátum podpisu: 04.12.2022
Príloha / podpísal: obj.č.126/2022

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader