Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 506220136
Zmluvná strana: Služby mesta Michalovce s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 44389442
Predmet zmluvy: TaTÚV, VS a ZV, služby, prevádzkové náklady za obdobie 12/2022
Celková hodnota: 238,97€
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Dátum podpisu: 10.12.2022
Príloha / podpísal: zmluva č. 093/2009/ZBA/MaS a dodatku č. 8

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader