Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 202201136
Zmluvná strana: MICOMP spol. s r.o.
Zmluvná strana IČO: 36589187
Predmet zmluvy: technickéé vybavenie na základe výsledku vyhodnotenia ponúk verejného obstarania
Celková hodnota: 5898,90€
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Dátum podpisu: 15.11.2022
Príloha / podpísal: obj.č.119/2022

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader