Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 8316649845
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s.
Zmluvná strana IČO: 35763469
Predmet zmluvy: poplatky za telekominikačné služby
Celková hodnota: 9,59€
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Dátum podpisu: 31.10.2022
Príloha / podpísal: zmluva č. 9900367343

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader