Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 2022026
Zmluvná strana: Ing. Štefan Adámek Merel
Zmluvná strana IČO: 50669702
Predmet zmluvy: revízia plynových a tlakových zariadení, revízia elektrických spotrebičov
Celková hodnota: 1037€
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Dátum podpisu: 28.10.2022
Príloha / podpísal: obj.č.106/2022

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader