Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 692022
Zmluvná strana: Hmotné rezervy KSK
Zmluvná strana IČO: 45424462
Predmet zmluvy: dodanie tovaru - dezinfekcia na podlahy
Celková hodnota: 245,07€
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Dátum podpisu: 28.09.2022
Príloha / podpísal: obj.č.98/2022

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader