Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 27022014
Zmluvná strana: Marta Kupcová
Zmluvná strana IČO:
Predmet zmluvy: prenájom priestorov pracovisko SO
Celková hodnota: 100€
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Dátum podpisu: 03.11.2022

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader