Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 2022088
Zmluvná strana: Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 44263970
Predmet zmluvy: spracovanie vizualizácií budovy Hvezdárne
Celková hodnota: 2000€
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Dátum podpisu: 25.10.2022
Príloha / podpísal: obj.č.100/2022

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader