Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 20220011
Zmluvná strana: Občianske združenie Podoby Zemplína
Zmluvná strana IČO: 42406536
Predmet zmluvy: lektorovanie a materiál na TD - Na krátko a kreatívne -maľovanie na hodváb
Celková hodnota: 300€
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Dátum podpisu: 20.10.2022
Príloha / podpísal: obj.č.111/2022

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader