Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 2221159
Zmluvná strana: VARIA PLUS Slovakia, spol. s r.o.
Zmluvná strana IČO: 31631606
Predmet zmluvy: bandaž. izolačná páska na tanečnú podlahu pre FS Zemplín
Celková hodnota: 76,15€
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Dátum podpisu: 07.10.2022
Príloha / podpísal: obj.č.102/2022

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader