Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 91982220
Zmluvná strana: MILK-AGRO s.r.o
Zmluvná strana IČO: 17147786
Predmet zmluvy: materiál-potraviny k projketu MK SR ABILYMPIADA
Celková hodnota: 200€
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Dátum podpisu: 17.10.2022
Príloha / podpísal: obj.č.108/2022

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader