Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 0242022
Zmluvná strana: Tibor Ondo-Eštok, KOMINÁRSTVO
Zmluvná strana IČO: 32675488
Predmet zmluvy: vykonanie revízie kománových telies na objektoch KHaZKC
Celková hodnota: 181,20€
Dátum zverejnenia: 03.01.2023
Dátum podpisu: 28.09.2022
Príloha / podpísal: obj.č. 99/2022

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader