Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 20221563
Zmluvná strana: Tempus - Car, s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 31712312
Predmet zmluvy: akumulátor a výmena vo vozidle Renault Clio
Celková hodnota: 169,27€
Dátum zverejnenia: 03.01.2023
Dátum podpisu: 04.10.2022

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader