Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 22115
Zmluvná strana: TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 44791623
Predmet zmluvy: preprava členov FSZ do televizie Regina dna 19.9.2022
Celková hodnota: 208,50€
Dátum zverejnenia: 03.01.2023
Dátum podpisu: 28.09.2022
Príloha / podpísal: obj.č.96/2022

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader