Zlatý úspech speváčok _ Michalovčan č. 6/2024

 

Mladí speváci, speváčky a hudobníci z celého regiónu sa 5. marca zišli v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce na regionálnom kole postupovej súťaže a prehliadke hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka.

Táto súťaž, ktorá je už tradičnou udalosťou a koná sa každé dva roky, prilákala množstvo talentovaných detí s rôznymi hudobnými schopnosťami. Súťaž je vyhlasovaná Národným osvetovým centrom. Medzi účastníkmi sa nachádzali aj speváčky z Detského folklórneho súboru Zemplínik. Na tento dôležitý moment sa pripravovali pod vedením učiteľky Antónie Novákovej na  pravidelných nácvikoch. Ich nadšenie a oddanosť spevu sa odzrkadlili v každom tóne, čo zaujalo nielen porotu, ale aj divákov. Svojou výnimočnou interpretáciou piesní a skvelým výkonom na pódiu si vyslúžili od poroty veľkú pochvalu. Po napínavom hodnotení sa dievčatá zo speváckej zložky DFS Zemplínik mohli tešiť ohromujúcemu výsledku, získali zlaté pásmo a priamy postup na krajské kolo súťaže.

Detské hudobné súťaže ako Vidiečanova Habovka vytvárajú platformu pre mladých talentovaných ľudí, aby mohli predstaviť svoj hudobný potenciál a zdieľať svoj dar s  publikom. Speváčkam gratulujeme a prajeme veľa úspechov na ich ďalšej speváckej ceste.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUTOVANIE ZA KŔASOU   _ Michalovčan č.5/2024

v réžii Maríny Gregovej

 

 

 

V mestskom kultúrnom stredisku sa 12. a 13. februára konal polročný detský folklórny koncert s názvom Putovanie za krásou, ktorý bol prezentáciou rôznorodosti kultúrnych tradícií. Detskú energiu a nadšenie bolo cítiť na každom kroku, všetko pod vedením učiteľov Z. Hredzákovej, M. Jakubecovej, M. Gregovej, A.  Novákovej a  J. Buraša.

Koncert organizoval Detský folklórny súbor Zemplínik, vedený pod zriaďovateľom Súkromná základná umelecká škola Talent-UM a  Krajská hvezdáreň a  Zemplínske kultúrne centrum Michalovce.

Deti rôznych vekových kategórií sa spojili, aby vytvorili nezabudnuteľný zážitok pre všetkých prítomných. Program ponúkal pestrú paletu vystúpení, ktoré sa pohybovali od živých tancov a hudobných čísel až po dramatizáciu ľudového príbehu. Na pódiu sa vystriedali mladí tanečníci, speváci a hudobníci, ktorí okúzlili publikum svojou energiou a nadšením. Každý výkon priniesol niečo nové a osviežujúce do sveta folklórnej scény. Každé tanečné či spevácke číslo prinášalo do sály vlnu emotívneho prežívania. Publikum bolo úplne pohltené atmosférou koncertu a do vystúpení sa zapájalo hlasnými potleskami. Bolo to nielen divadelné predstavenie, ale aj interaktívny zážitok, ktorý spojil účinkujúcich aj divákov do jedného spoločenstva.

Ľudia po skončení koncertu odchádzali s úsmevom na tvári a srdcom naplneným rôznorodosťou a  krásou našej kultúry.

Putovanie za krásou pod vedením Maríny Gregovej, bolo nielen detským folklórnym koncertom, ale aj hlbokou pripomienkou hodnôt, ktoré nás spájajú ako ľudí.

 

                    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

KROJOVANÉ BÁBIKY 2023_POPRAD _ Michalovčan č. 13/2023

 

V termíne od 1.-4.6.2023 sa 35 členný kolektív DFS Zemplínik zúčastnil na 25.medzinárodnom festivale pod názvom KROJOVANÉ BÁBIKY v Poprade. 

Festival sa konal pod hlavičkou Podtatranského osvetového strediska. Konal sa v troch podtatranských mestách: Veľká Lomnica, Poprad a Kežmarok.  

            Na festivale sa zúčastnili detské kolektívy z okolitých miest: Svit, , Poniky, Kežmarok, Poprad, Margecany, Veľká Lomnica, Bratislava a Provodov – Česká republika.

DFS Zemplínik absolvoval 3 vystúpenia, 3 sprievody a nácvik ceremoniálu s odovzdávaním bábik.

Program pre zúčastnené súbory, bol rôzny, napr. výlety po okolí, prehliadka mesta a na nákupy. Na zábavu a na vzájomné spoznávanie sa a nadväzovanie vzťahov bola zorganizovaná „Súboriáda“, kde deti súťažili v športových činnostiach pretavených do ľudových prvkov, napr.: na vydrž bola cipovička a skákanie odzemku, spevácka súťaž, kde mali deti zaspievať pesničku na danú tému: ovocie, zelenina, mestá alebo obce.

Účasť na tomto festivale bola pre všetkých zúčastnených veľkou motiváciou pre ďalšiu prácu v oblasti súboru. Členovia zájazdu mohli spoznať nové miesto a ľudí. DFS Zemplínik reprezentoval mesto a kraj, dôstojne a s veľkým pozitívnym ohlasom.

-------------------------------------------------------------------------------------

          SLOVENSKÝ TEMPERAMENT  V PYRENEJÁCH 2023_Michalovčan č.19/2023

 

Folkloristi Folklórneho súboru Zemplín si priniesli nezabudnuteľné zážitky z medzinárodného folklórneho festivalu v Pyrenejách. Festivals du Sud sa konal na  prelome mesiacov júl a  august v  rôznych mestách v  Španielsku a vo Francúzsku. Súbor Zemplín vystupoval v Španielsku v meste Jaca a  vo Francúzsku v meste Castres.

 

Festivalu sa okrem domácich súborov zúčastnili aj súbory z  rôznych kútov sveta: Uruguay, Peru, Mexiko, Macedónsko, Zimbabwe, Martinik, Uganda, Taliansko. Prvá časť festivalu sa konala v  Španielsku. Chlapci a  dievčatá zo  súboru Zemplín absolvovali denne sprievody starobylým mestom Jaca, celkovo ich bolo osem. Z  toho dva veľké sprievody sa konali na úvod a záver festivalu a zúčastnili sa ich všetky pozvané súbory. Podľa slov organizátorov bolo v  meste približne 50 tisíc divákov, ktorí si tento sprievod prišli pozrieť. Nádherné tance, spev i hudbu ocenili diváci obrovským aplauzom. Slovenský folklór v  tamojších končinách nevideli od roku 1996. Pozitívne ohlasy prichádzali od miestnych ľudí, a hlavne do vedenia festivalu už po ukážkach v  sprievodoch. Súbor však vysoko hodnotili po tanečnej, ale aj hudobnej či speváckej stránke.

 

                   

Zo Španielska sme sa presúvali do Francúzska, kde sme absolvovali 90-minútové vystúpenie, ktoré v hľadisku videlo 3000 divákov. Počas tejto zahraničnej cesty sa v súbore vytvorili krásne vzťahy, členovia prežívali radosti i  starosti počas krásnych dvoch týždňov.

 

Okrem pracovného nasadenia a vysokej úrovne prezentácie účinkujúci stihli aj krátke výlety.
Vďaka tejto ceste sa členovia súboru okrem jazera v Taliansku či pri mori vykúpali aj v Atlantickom oceáne a potešil ich aj výlet na posvätné miesto Lurdy vo Francúzsku. Pre našich folkloristov sú zahraničné festivaly formou odmeny. Bez zdrojov z Fondu na podporu umenia by bola účasť na takýchto podujatiach zložitá a finančné náročná.

         

 

Z verejných zdrojov, podporil Fond na podporu umenia.   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zemplínik na festivale... Zemplínska jeseň 2023

 

S Detským folklórnym súborom Zemplínik sme si užili krásne teplé septembrové dni cestou naprieč celým bývalým Československom. Cieľovou destináciou boli Mariánske Lázne, kde sme sa zúčastnili na 18. medzinárodnom folklórnom festivale Mariánsky podzim.

Mesto sa na štyri dni premenilo na festivalovú kúpeľnú kulisu plnú spevu, tanca, výbornej gastronómie a  zábavy za účasti ďalších skupín z Čiech a Moravy. Festival sa začal vo štvrtok v popoludňajších hodinách gastronomickou ochutnávkou vína za  sprievodu našich folkloristov, pre ktorých to bola nová skúsenosť. V  piatok program festivalu pokračoval predstavením muzikantov a  vo  večerných hodinách sa uskutočnil galakoncert Roztancované divadlo alebo to najlepšie z folklóru v Mestskom divadle. Počas ďalších dní festival pokračoval krojovaným sprievodom mestom s množstvom hudobných a tanečných vystúpení na kolonáde či remeselným jarmokom.

Letnú sezónu vystúpení sme ukončili 29. septembra doma programom A ty, hudák, dobre hraj. Ten bol prierezom súčasnej ale aj minulej tvorby súboru.

Programom sme si symbolicky pripomenuli 66 rokov súboru od jeho založenia a ukončili túto letnú sezónu vystúpení, ktoré súbor absolvoval v rôznych kútoch Slovenska ale aj na zahraničných festivaloch v Španielsku a Francúzsku.

Zároveň sme sa svojím vystúpením zapojili k aktivitám Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré na Slovensku  prebiehali počas celého mesiaca september pod názvom témy „Dedičsto ži!.“

 

Mestu Michalovce vyjadrujeme úprimné poďakovanie za finančnú podporu, vďaka ktorej sa nám podarilo sčasti pokryť a  zabezpečiť cestovné náklady na zahraničnú prezentáciu. Taktiež sa vďaka finančnej podpore mesta Michalovce v rámci krojového vybavenia zakúpili nové klobúky pre parobkov tanečníkov. Tie využijú pri prezentácii v tanci Pozdišovce.

 

 

 

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader