Ocenenia zo Slovenska...

2007 - Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja pri oslavách 50. výročia vzniku súboru.

2007 - Zemplínske múzeum udeľuje pamätnú medailu pri príležitosti 50. výročia vzniku súboru

2007 - Cena Matice slovenskej za vzácny prínos k rozvoju národnej a tradičnej kultúry pri 50. výročí vzniku FS Zemplín

1977 - Národné osvetové centrum udeľuje FS Zemplín Medailu Daniela Gabriela Licharda

1988 - KOS Košice udeľuje súboru pri príležitosti svojho vzniku pamätnú plaketu za zásluhy pri jeho budovaní a dobrú spoluprácu

1987 - Čestné uznanie za vynikajúcu reprezentáciu Východoslovenského folklóru doma i v zahraničí  pri príležitosti 30.výročia založenia súboru udeľuje KOS v Košiciach

1987 - Osvetový ústav v Bratislave udeľuje Zlatú plaketu o zásluhy na rozvoj ZÚČ Milanovi Hvižďákovi

1984 - Čestné uznanie za aktívny podiel na príprave a realizácii Dni priateľstva kultúry Východoslovenského kraja v Zakarpatskej oblasti USSR.

1982 - Čestné uznanie pri príležitosti 25. výročia jeho založenia udelil Východoslovenský krajský národný výbor odbor kultúry

1980 - Čestné uznáni FS Zemplín za významní podíl na úpešném konáni kultúrní a společenské části Československé spartakiády 1980 udelil Ministr kultury České socialistické republiky, Praha

1980 - Diplomza dlhoročnú činnosť a úspešnú reprezentáciu na ČSS ´80 v Prahe udelil Krajský výbor odborového zväzu pracovníkov umenia, kultúry a spoločenských organizácií v Košiciach

1978 - Cenu Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach za rok 1977 pri príležitosti vyhlásenia Košického vládneho programu za zásluhy pri rozvoji socialistickej kultúry vo Východoslovenskom kraji

1977 - Diplom k 20.výročiu založenia súboru za úspešnú prácu a reprezentáciu v oblasti spracovávania ľudového tanca, spevu a hudby udelil Osvetový ústav v Bratislave

1977 - Plaketu za zásluhy o rozvoj Východoslovenského kraja pri príležitostí 20. výročiu vzniku udelilo Predsedníctvo Východoslovenského krajského výboru KSS v Košiciach

1977 - Čestné uznanie za 20. ročnú úspešnú činnosť a rozvoj ZUČ vo Východoslovenskom kraji udelilo Krajské osvetové stredisko v Košiciach

1975 - Prezidentom republiky udelené štátne vyznamenanie „ Za zásluhy o výstavbu“

1972 - Čestné uznanie  z príležitosti 15. výročia vzniku súboru za jeho mimoriadne úspešnú tvorbu v oblasti tanečného, hudobného a piesňového folklóru udelil Osvetový ústav v Bratislave

1972 - Čestné uznanie za úspešnú 15 ročnú činnosť a propagáciu Východoslovenského folklóru doma a v zahraničí udelil Východoslovenský krajský národný výbor, odbor kultúry, Košice

1969 - Čestné uznanie  za obetavú prácu pri výstave mesta k 25. výročiu oslobodenia Michaloviec Sovietskou armádou udelil MsV-KSS a rada MsNV v Michalovciach

1967 - Pochvalné uznanie pri príležitosti 10. výročia založenia súboru za jeho doterajšiu úspešnú umeleckú činnosť udelil Osvetový ústav v Bratislave

 

Ocenenia zo zahraničia

 2019 -   India, 1. Medzinárodný festival mládeže v Chandigarhe - I. miesto na festivale a III. mieste v súťaží živých hudieb. 

 2009 - Turecko, Buyukcekmekce - III. miesto na MFF

 1989 - Kanada, Drumondville – vyhlásený za najlepší súbor festivalu

 1975 - Poľsko, Zakopane  – I. cena FST na festivale

 1973 - Nemecko, Friendberg  – I. miesto FST na festivle

 1972 - Anglicko, Middleabrough, Inter-Tie festival

I. miesto v kategórii speváckych skupín

II. miesto sólo spev - I. Dzvoníková

II. miesto sólo inštrument cimbal A.Balog

III. miesto cimbalová muzika

1970 - Portugalsko, Santorem - vyhlásený za najlepší súbor festivalu

1969 - Rumunsko, Bukurešť - Laureát FST,  I. miesto za kroj  na MFF

1968 - Franczúsko, Nice - Zlatá medaila na festivale

1968 - Taliansko, Paegli – Zlatá medaila

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader