Zriaďovateľom folklórneho súboru Zemplín je Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. K rozhodnutiu založiť folklórny súbor Zemplín došlo v roku 1957, konkrétne 10. decembra. Zakladateľmi súboru a členmi umeleckého vedenia boli vtedy Štefan Ircha (umelecký vedúci), Helena Moravčíková (choreografka), Ján Hospodár (predseda), Michal Volovár (hospodár), Jozef Saloň (tajomník), Andrej Bednár (vedúci hudby), Michal Korpa, Jozef Saloň, Juraj Kríž (členovia). Od roku 1962 do súboru ako choreograf nastúpil Milan Hvižďák, ktorý sa následne po šiestich rokoch stal umeleckým vedúcim. Hlavným cieľom súboru Zemplín bolo zbierať, uchovávať a zveľaďovať tradičnú ľudovú kultúru regiónu Zemplína pre ďalšie generácie.

     Po viac ako šesťdesiatich rokoch pôsobenia patrí FS Zemplín medzi popredné súbory v kultúrnom a spoločenskom dianí. Prostredníctvom nášho repertoáru, ktorý zachytáva množstvo ľudových piesní, zvykov a tancov nielen zo Zemplína šírime slovenskú kultúru či už pre domáce publikum, alebo to zahraničné. O vysokých umeleckých kvalitách súboru svedčí aj viac ako 2 950 vystúpení doma a 1100 v zahraničí. FS Zemplín mohli vidieť v 34 štátoch na 5 kontinentoch sveta. V posledných rokoch súbor reprezentoval náš folklór napr. na festivaloch v Macau, Maďarsku, Poľsku, Číne či v ďalekej Indii. Výsledkom systematickej pedagogicko-výchovnej a umeleckej práce v súbore je uvedenie 23 premiérových programov. Tie sa tvorili ako ucelené celovečerné programy, ktoré boli tematicky orientované na rôzne zvyky a rodinné udalosti. Momentálne zastrešujeme 80 členov v tanečnej, speváckej a hudobnej zložke, ktorí sa pravidelne stretávajú na nácvikoch, sústredeniach a verejných vystúpeniach.

       

Diskografia folklórneho súboru Zemplín: 

LP: Folklórny súbor Zemplín (1982)

    MC: Hrá a spieva súbor Zemplín (1993)

CD: V Mihaľovci šumne hrajú (1999)

CD: Vešeli vešeľe (2003)

CD: Mam ja hlas jak orgon (2015)

CD: Rečňovanki i špivanočki našo (2020) 

     Pri výročiach súboru boli vydané 4 knižné publikácie. Poslednou bola kniha s názvom “Podoby Zemplína” vydaná pri príležitosti 60. výročia súboru Zemplín. Obsahuje prierez históriou súboru, jeho začiatky, úspechy, ale i spomienky od minulých až po súčasných členov.

     

Detský folklórny súbor Zemplínik

     Zriaďovateľom súboru je Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum Michalovce. Od šk. roku 2012/2013 je spoluzriaďovateľom DFS Zemplínik aj SZUŠ Talent-um v Michalovciach. Detský folklórny súbor Zemplínik vznikol v roku 1972 ako prípravka folklórneho súboru Zemplín. Cieľom tohto súboru bolo vychovávať mladých hudobníkov, spevákov, tanečníkov pre pokračovanie v súbore Zemplín. Do vienka si zapísal, že sa stane zberateľom detského hudobného, speváckeho a tanečného folklóru nielen z regiónu Zemplína, ale aj iných blízkych regiónov. Dramaturgia súboru spočíva v spracovaní detských hier, riekaniek, vyčítaniek, zvykov, ale i tancov a detských piesní. V tomto detskom súbore bolo za svojich 45 rokov vychovaných 5 generácií vynikajúcich tanečníkov, hudobníkov a spevákov, ktorí sa stali súčasťou Slovenskej umeleckej obce. Niektorí do dnešných dní pôsobia ako vynikajúci pedagógovia, choreografi, režiséri a herci na popredných scénach. Momentálne pracuje na rozvoji našich tradícií 250 malých folklóristov, ktorí sa stali aktívnymi členmi tohto súboru. Deti absolvovali vyše 1 000 verejných vystúpení na Slovensku a okolo 300 v zahraničí, napríklad na Ukrajine,v Španielsku, Francúzsku, Turecku, Maďarsku, Fínsku…

     Zvláštnosťou Zemplíniku je deväť tanečných kolektívov rozdelených podľa veku. Okrem nich veľmi úspešne pracuje detská spevácka skupina a ľudová hudba. Majú za sebou niekoľko nahrávok v Slovenskom rozhlase a na rôznych audionosičoch, ako aj CD pod názvom „Rečňovanki i špivanočki našo“. 

          

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader